Yhteystiedot

Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys ry
Turun yliopisto/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
20014 Turun yliopisto

pylpyra.jpg