Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja Sakari Kajander

puh. 040 779 9481

sakari.kajander@utu.fi

Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys ry
Turun yliopisto/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
20014 Turun yliopisto

pylpyra.jpg