Toiminta

Yhdistyksen tarkoitus ja tavoitteet

Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistyksen (MOTK) tarkoituksena on sääntöjensä mukaan kehittää merenkulkualan ja siihen liittyvien toimintojen opetusta ja tutkimusta sekä edistää merenkulkualan suomen- ja ruotsinkielistä yliopisto- ja korkeakouluopetusta Suomessa. Lisäksi yhdistys ylläpitää ja kehittää mahdollisuuksia merenkulun ammateissa toimivien henkilöiden täydennyskoulutukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tehdä aloitteita, ylläpitää ja välittää tietoa merenkulkualaan liittyvästä tutkimustoiminnasta sekä osallistua merelliseen kehitystyöhön. Yhdistys voi järjestää seminaareja ja merenkulkualaan liittyviä luentoja, toimia alan eri toimijoiden verkostoissa sekä jakaa stipendejä.