Yhdistyksen historia

Yhdistyksen perustamisen taustalla oli 70-luvulla tehty työ merenkulun korkeakoulun saamiseksi Suomeen. Hanke ei kuitenkaan toteutunut, mutta Turussa jatkettiin työtä merenkulun korkeimman opetuksen saamiseksi paikkakunnalle perustamalla Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys (MOTK). 

MOTKin perustava kokous pidettiin perjantaina 20.5. 1977 Turun kaupungin istuntosalissa. Kokouksessa oli edustettuna seuraavat tahot:

 • Opetusministeriö
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Handelshögskolan vid Åbo Akademi
 • Turun kauppakorkeakoulu
 • Turun kauppakamari
 • Merimiespalvelutoimisto
 • Åbo Navigationsinstitut
 • Suomen Merimies-Unioni
 • Suomen Laivanpäällystöliitto
 • Suomen Konepäällystöliitto
 • Suomen Radiosähköttäjäliitto
 • Suomen Varustamoyhdistys
 • Turun kaupunki

Perustamisasiakirjan kirjoittivat muut paikalla olleet paitsi Opetusministeriö ja Åni. Rahallisesti perustamista tukivat Turun kaupunki ja opetusministeriö.

Silloisten sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli

 • kehittää merenkulkualan ja siihen liittyvien toimintojen opetusta Turussa kuitenkin niin, että osa opetuksesta voidaan antaa muualla.
 • toimia merenkulkualan suomen- ja ruotsinkielisen korkeakoulutuksen aloittamiseksi Turussa
 • ylläpitää ja kehittää mahdollisuuksia merenkulun ammateissa toimivien täydennyskoulutusta varten sekä
 • tukea merenkulkualaa koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita.
Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja merenkulun ja siihen liittyvien muun kuljetusalan opetuksesta ja tutkimuksesta, ylläpitää jatko- ja täydennyskoulutusta ja vastaa sen hallinnosta ja taloudesta sekä harjoittaa valistus- ja julkaisutoimintaa

MOTKin ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat:

Professori Olavi Granö varamiehenä professori Jaakko Nousiainen

Rehtori Veikko Halme varamiehenä vararehtori Kalevi Piha

Jur.lic. Peter Wetterstein varamiehenä professori Aimo Törn

Toimitusjohtaja Harry Österberg varamiehenä toimitusjohtaja Ralf Sundman

Jur.kand. Per Forsskåhl varamiehenä Niilo Oksa

Rehtori Caj-Gunnar Lindström varamiehenä vt. Apulaisprofessori Henry Lönnfors

Järjestösihteeri Sven-erik Nylund varamiehenä merikapteeni Kauko Luukko

Puheenjohtaja Reijo Anttila varamiehenä asiamies Seppo Soikkeli

Ylikonemestari Leif Blomberg varamiehenä ylikonemestari Lauri Mäntyneva

Pääsihteeri Harri Kajanus varamiehenä radiosähköttäjä Seppo Sihvonen

Osastopäällikkö Mikko Niemi varamiehenä opetusneuvos Osmo Ranta

Ylikonemestari Kaj Jansson varamiehinä merikapteeni Bertil Nordström ja asiamies Ludvig Lönnroth

Kaupunginjohtaja Väinö J. Leino varamiehenä apulaiskaupunginjohtaja Johannes Koikkalainen

Va. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Aalto varamiehenä merenkulkuneuvoa Nils Wetterstein

Apulaiskaupunginjohtaja Ilkka Järvinen varamiehenä piirisihteeri Toivo Forss

Apulaiskaupunginjohtaja Paavo Koponen varamiehenä oikeusneuvosmies Kullervo Lappi


Hallitus valitsi kokouksessaan 30.9.1977 puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Väinö J. Leinon ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Harry Österbergin.

Yhdistykselle vuokrattiin Turun ruotsinkieliseltä merenkulkuoppilaitokselta kaksi huonetta ja perustettiin toimisto 1.6.1978. Toiminnanjohtajaksi palkattiin FL Jorma Taina. Vuoden 1978 aikana hyväksyttiin 12 perustajajäsenen lisäksi kolme uutta jäsentä: Rauman kaupunki, Työterveyslaitos ja Satakunnan maakuntaliitto. 

Koulutusjärjestelmän kehittämistavoitteina oli merenkulkualan korkeakoulutasoisen opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen asteittaan siten, että pitkällä tähtäyksellä voidaan luoda valtion ylläpitämä korkeakoulujärjestelmä.

Yhdistys perusti 16.4.1980 Merenkulkualan koulutuskeskuksen - Sjöfartsbranschens utbildningcentral (MKK-SUC), jonka tehtävänä oli (johtosääntö):

 • Järjestää merenkulkualan ja siihen liittyvien toimintojen jatko- ja täydennyskoulutusta Turussa kuitenkin niin, että osa opetuksesta voidaan antaa myös muualla.
 • Tehdä aloitteita ja välittää tietoja merenkulkualan ja siihen liittyvien toimintojen tutkimuksesta, tehdä sitä koskevia aloitteita sekä harjoittaa tutkimustoimintaa.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi MKK-SUC järjestää merenkulkualan eri aloja edustaville henkilöille jatko- ja täydennyskoulutuskursseja ja seminaareja sekä pyrkii kehittämään ja toteuttamaan myös pitkäjänteisempiä jatko- ja täydennyskoulutusohjelmia. Opetuksen toteuttamismuotona käytetään sekä lähi -että etäopetusta. Lisäksi MKK-SUC harjoittaa tarvittaessa tutkimustoimintaa.

Sopimus merenkulkualan tutkintoon johtavan korkeakouluopetuksen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä Turun korkeakoulujen yhteisvoimin allekirjoitettiin 16.6.1982. Vuonna 1983 yhdistys sai valtioneuvoston palautteessa korkeakoulujen KTS-suunnitelmiin kannanotto siitä, että Merenkulkualan koulutuskeskus aloittaa toimintansa Turun yliopiston yhteydessä 1.9.1984 ja, että korkeakoulututkintoon tähtäävä merenkulkuopetus aloitetaan Åbo Akademissa ja Turun kauppakorkeakoulussa vuonna 1985. Näin yhdistyksen toiminnan tuloksena koulutuskeskuksen toiminta siirtyi valtion ylläpitämäksi ja Åbo Akademiin tuli merenkulkujuridiikan sekä Turun kauppakorkeakouluun merenkulkutalouden apulaisprofessuurit.

Kannatusyhdistys on sen jälkeen toiminut epävirallisena neuvottelukuntana kansallisissa hankkeissa. Se on järjestänyt kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja sekä Studia Maritima -luentoja.