Jäsenorganisaatiot

Aboa Mare
Konepäällystöliitto
Laivanpäällystöliitto
Meriliitto
Porin kaupunki
Rauman kauppakamari
Rauman kaupunki
Satakuntaliitto
Suomen Satamat
Suomen Merimies-Unioni
Suomen Varustamot
Suomen Laivameklarit
Turun kauppakamari
Turun kaupunki
Turun yliopisto
WinNova - Länsirannikon Koulutus
Åbo Akademi