Jäsenorganisaatiot

Aboa Mare
Konepäällystöliitto
Laivanpäällystöliitto
MEPA
Meriliitto
Porin kaupunki
Rauman kauppakamari
Rauman kaupunki
Satakuntaliitto
Suomen Satamaliitto
Suomen merimies-unioni
Suomen varustamot
Turun kauppakamari
Turun kaupunki
Turun yliopisto
Winnova
Åbo Akademi